Điểm mạnh của công ty chúng tôi

Với sự hiểu biết về sự khác nhau của văn hóa, bối cảnh và và cách suy nghĩ giữa hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản, chúng tôi xin hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phát triển mở.

CEO Ishido là người gốc Việt Nam, nên có thể hiểu rõ được sự khác nhau về văn hóa và cách suy nghĩ và tư tưởng truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản.

Không chỉ cùng đồng hành đến nước sở tại và thông dịch ngôn ngữ, mà thông qua giao tiếp thấu hiểu cảm xúc của đối phương làm tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau.

Thêm nữa chúng tôi có những người cố vấn là người có visa định cư, visa vĩnh trú, nhập quốc tịch Nhật,
sau khi đánh giá sự phù hợp của từng ứng viên người Việt Nam chúng tôi sẽ giới thiệu người đáp ứng được
yêu cầu của quý doanh nghiệp.

Hai bên không xung đột quan niệm về giá trị mà nó sẽ là "một quan điểm mới, ý tưởng sáng tạo".