Liên hệ

TRƯỚC KHI LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Càng nhiều càng tốt,vui lòng ghi rõ nội cung của cuộc điều tra càng nhiều càng tốt

Tùy thuộc vào nội dung , có thể mất thời gian để trả lời hoặc trả lời. Hơn nữa chúng tôi có thể không phản hồi chị định việc trả lời hoặc yêu cầu khẩn cấp ,nhưng hãy hiểu

Thông tin cá nhân được cung cấp bởi khách hàng sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác ngoài việc chuẩn bị câu trả lời . Ngoài ra loại trừ theo quy định của pháp luật và các quy định , chúng tôi sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn

e-person co., ltd.

 • map
  Head Office

  Sato Bldg. 5F, 4-6-10 Nihonbashi-Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-0023, Japan

 • map
  Shiodome Office

  8F Shiodome City Center. 1-5-2 Higashi Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-7108, Japan

 • local_phone

  070-8585-3968

 • email

  epinfo_jp@east-person.com

Truy cập

trụ sở chính Sato Bldg. 5F, 4-6-10 Nihonbashi-Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-0023, Japan
Văn phòng Shiodome 8F Shiodome City Center. 1-5-2 Higashi Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-7108, Japan