Dịch vụ

e-person hướng đến mục tiêu tăng cường mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản chúng tôi cung cấp các dịch vụ như tư vấn tuyển dụng, phiên dịch, dịch thuật, hỗ trợ đầu tư nước ngoài trước khi tuyển dụng, lập kế hoạch tuyển dụng, ở cả hai nước chúng tôi sẽ cùng đồng hành đi khảo sát và phiên dịch Sau khi tuyển, định kỳ sẽ đến thăm doanh nghiệp và người lao động nước ngoài chúng tôi cung cấp dịch vụ phù hợp từ tuyển dụng đến khi tiếp nhận

1) Chuyên tư vấn tuyển dụng nước ngoài đặc biệt là nhân lực người Việt Nam
  • *Phỏng vấn, xin visa, nhập quốc và tư vẫn hỗ trợ trong thời gian làm việc
  • *Giấy phép giới thiệu việc 13ーユー310084
2) Chuyên tư vấn, kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản
  • *Dịch pamphlet, hỗ trợ phiên dịch, tham gia các cuộc hội thảo với công ty địa phương
3) Đào tạo quy tắc ứng xử trong kinh doanh cho người nước ngoài đặc biệt là 5 nguyên tắc ứng xử trong kinh doanh và tiếng nhật
  • *Cách làm việc với người Nhật, giao tiếp với cấp trên / đồng nghiệp / cấp dưới, chứng nhận tiếng Nhật N1