e-person trân trọng những điều quan trọng đối với bạn

Dành cho quý doanh nghiệp

Dành cho quý doanh nghiệp

Công ty e-person phấn đấu để trở nên thân thiết, dễ dàng trao đổi. Bảo hộ nguồn nhân lực. Hỗ trợ an tâm công tác, tỷ lệ nghỉ việc thấp. Chúng tôi sẽ luôn dõi theo để đem tới sự an tâm. Không chỉ giới thiệu việc làm, chúng tôi mong muốn được dõi theo từng bước trưởng thành, quan tâm đến đời sống, cũng như giải quyết các vấn đề phát sinh khi người nước ngoài làm việc tại Nhật
Những lo lắng phát sinh trong khi sống ở Nhật Bản
  • Xin visa, gia hạn visa
  • Muốn bảo lãnh người thân sang Nhật

dành cho khách hàng nước ngoài

  • 1. Điều bạn muốn làm
  • 2. Gia đình bạn
  • 3. Ý muốn làm việc của bạn
  • 4. Sự trưởng thành của bạn
Công ty e-person là công ty của Nhật Bản, được cấp giấy phép giới thiệu việc làm từ Bộ Lao Động và Y Tế (Giấy phép giới thiệu việc làm 13 - ユ - 310084). Dưới luật lao động của Nhật Bản, chúng tôi sẽ cung cấp môi trường có thể an tâm tập trung tìm việc. e-person sẽ hỗ trợ bạn hết mình để bạn tiến một bước mới. Đầu tiên, đừng do dự, hãy liên lạc với chúng tôi
Nội dung hỗ trợ
①Giới thiệu công việc → ②Cách viết sơ yêu lý lịch → ③Luyện tập phỏng vấn → ④Cùng đi phỏng vấn→⑤ Nhận giấy báo tuyển dụng → ⑥ Hỗ trợ đổi visa → ⑦ Vào công ty→ ⑧ Hỗ trợ cuộc sống
  • Những lo lắng phát sinh trong khi sống ở Nhật Bản
  • Xin visa, gia hạn visa
  • Muốn bảo lãnh người thân sang nhật
dành cho khách hàng nước ngoài